Välkommen till
Carl Wikströms
stiftelses hemsida

Carl Wikström 1923-2004
musikintresserad, seglande ingenjör
och stiftelsens grundare

Vi är en allmännyttig stiftelse med huvudsyfte att stödja sådan vetenskaplig forskning och undervisning som främjar den sysselsättningsskapande delen av landets näringsliv.

LUMIAbildwebb.docx

Stiftelsens primära fokus

Stiftelsen stödjer vetenskaplig forskning

Stiftelsen stödjer vetenskaplig forskning och undervisning som främjar  den sysselsättningsskapande delen kopplat till näringslivet i Sverige.

Stiftelsens primära fokus

Stiftelsen stödjer musikundervisning

Stiftelsen verkar också för ett berikande av musiklivet inom Nordmalings kommun genom att ekonomiskt stödja musikundervisningen och olika musikaliska arrangemang.

Skarmavbild-2023-01-26-kl.-14.30.45

Ansökan & redovisning av bidrag

Du kan ansöka om bidrag från stiftelsen genom att presentera din projektidé för vår styrelse. Här är lite fakta som du bör känna till innan du skickar in ansökan:

Du representerar en organisation vars firmatecknare gett dig tillåtelse att ansöka om ekonomiskt bidrag för aktuellt projekt. Eftersom vår stiftelse är allmännyttig får våra bidrag inte ensidigt gynna ett utpekat företag eller en enstaka bransch.

Vårt huvudändåmål är att stödja sådan vetenskaplig forskning och undervisning som främjar den sysselsättningsskapande delen av landets näringsliv. Stiftelsen ska även verka för ett berikande av musiklivet inom Nordmalings kommun genom att ekonomiskt stödja musikundervisning och olika musikaliska arrangemang. Under fliken ”Beviljade projekt” finns exempel på projekt som vi stöttat tidigare och som kan fungera som vägledning.

Stiftelsens förmögenhet är i huvudsak placerade i aktier och räntebärande papper och obligationer vars årliga utdelningar ligger till grund för hur mycket som kan delas ut i form av bidrag. Det finns därför inget högsta eller lägsta belopp för hur mycket som kan sökas/beviljas. Som riktmärke kan nämnas att stiftelsen beviljat bidrag till mer än 200 bidragstagare allt sedan 1986, och där det vanligaste beviljade beloppet är 35 000 kr (medianvärde). Det lägsta respektive högsta beviljade beloppet är 625 kr respektive 400 000 kr.

Beslut om bidrag fattas i regel vid våra styrelsemöten två gånger per år, vilka normalt inträffar i april och november.
Senaste beslutsmötet ägde rum den 26 april 2021 i Nordmaling. Till mötet hade ett antal ansökningar om bidrag inkommit.

Nästa beslutsmöte sker preliminärt den 20 oktober 2021. Ansökningar om anslag från stiftelsen till beslut på det mötet ska ha skickats in i god tid innan, dock senast den 18 oktober 2021.

Efter att bidrag från stiftelsen beviljats och projektet är genomfört ska en redovisningsblankett fyllas i och skickas in till stiftelsen. På denna ska projektets resultat sammanfattas kortfattat genom en kommenter om utfallet av projektet och vilken betydelse bidraget hade i sammanhanget. Blanketten är i Word/RTF-format, använd nedanstående blankett (klicka på länken).

Blanketten skickas undertecknad via ordinarie postgång till:

Carl Wikströms Stiftelse

Att: Rolf Eriksson

Stallgatan 32

914 33  NORDMALING

Dessutom ska en elektronisk kopia skickas in via mail till:

Rolf Eriksson, E-post enligt fornamn@carlwikstromsstiftelse.se

Vid frågor om redovisningen, kontakta Rolf Eriksson, tel. 0706 648365.

Exempel på beviljade projekt

Nordic Baroque Music Festival

Tack vare Carl Wikströms stiftelse kunde Nordmaling anordna dessa festivaler vid 9 tillfällen under åren 1987-2003. Förutom vår stiftelse bidrog även kommunen, församlingen och EU:s regionala utvecklingsfond med finansiering. I dessa konserter har världsstjärnor deltagit och man har kunnat kombinera konserter med mästarklasser. Tönu och Gertrud Puu var konstnärliga ledare alla år, förutom det sista, då Robert King hade övertagit den uppgiften.

Stiftelsen Navet

Navet har som ändamål att främja nyföretagande och stimulera sysselsättningen i Nordmalings kommun. De förmedlar kontakter mellan blivande näringsidkare och myndigheter, institutioner samt redan etablerade näringsidkare. De verkar också aktivt för att få till stånd samarbete och utbyte av erfarenheter, idéer, service och tjänster mellan olika näringsverksamheter. Navet har vid flera tillfällen fått bidrag från vår stiftelse för att kunna fortsätta att utveckla näringslivet i Nordmaling.

Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU

Ett företag tillverkar raffinerad linolja för produktion av linoljeimpregnerat trä, vilket kan bli ett miljövänligt ersättningsmaterial för tryckimpregnerat trä. De producerade materialen har studerats i ett stort forskningsprojekt vid SLU. SLU ville gå vidare med studierna och fastställa exakt vilka möjligheter som finns att impregnera andra träbaserade material. Provimpregnering av skivor från Masonite har gjorts och de inledande försöken visade att skivorna bland annat fått förbättrad vädertålighet. Kanske kan metoden även godkännas som takmaterial? SLU/Enheten för Skoglig Fältforskning har sökt och erhållit bidrag från Carl Wikströms stiftelse för att gå vidare med detta projekt.

Kommunala musikskolan

Carl Wikströms stiftelse vill uppmuntra ungdomars intresse för musik. Musikskolan har därför vid flera tillfällen fått bidrag för inköp av musikinstrument.

Olofsfors Bruk

Olofsfors Bruk har utvecklats till ett stort turistmål under åren. I gammal bruksmiljö spelade SVT in ett Luciafirande i Masugnen - något som gjorde Olofsfors känd i hela Sverige. Då man velat fortsätta med Luciafirandet i den kalla Masugnen har vår stiftelse stöttat detta arrangemang vid flera tillfällen.

Folkform

Folkform består av en designduo inom facket Industridesign. Man vill skapa nya uttryck genom att kombinera oväntade material. Det handlar om att utveckla den svenska Träfiberskivan. Folkform sökte och beviljades bidrag för att kunna utveckla en ny möbelkollektion med växtdelar, som pressats ner i trämassan och gett materialet ett helt nytt uttryck.

Styrelselns sammansättning & kontakt

För att komma i kontakt med oss, mailar du till nedanstående personer enligt

fornamn@carlwikstromsstiftelse.se

Per Wikström
Ordförande

Rolf Eriksson
Sekreterare
mobil 070-664 83 65

Nils Wikström
Ord. ledamot

Vivianne Nyquist
Ord. ledamot

Gunila Lundström
Ord. ledamot

Hanna Sundén
Ord. ledamot