"Vi slår vakt om Lidingö och låter ön förbli unik"

Lidingös unika läge alldeles intill huvudstaden ger speciella fördelar. Samtidigt som vi får ta del av Stockholms stora utbud, erbjuder vår centralt belägna ö såväl båt‐, bad‐ och skärgårdsliv som gröna oaser av lugn och stillhet. Det är dessa unika värden som skapar Lidingös särprägel. Moderaterna har, med stöd av olika partier, fått väljarnas förtroende att styra Lidingö under flera decennier. De beslut som fattas av politiker i staden är viktiga för Lidingöborna. Vi ska alltid komma ihåg att vi fått förtroendet att arbeta för att tillvarata deras intressen. Besluten handlar om vårt boende, vår närmiljö, våra barns utbildning och om hur omsorgen fungerar när vi blir äldre. Besluten rör också det lokala näringslivets förutsättningar för att kunna skapa nya arbetstillfällen. I de beslut vi moderater är med och fattar verkar vi för att förbättra Lidingöbornas vardag och möjligheter att bo och verka på Lidingö, oavsett om det handlar om jobb, fritid eller företagande. Vi tar ansvar för hela Lidingö.

Lidingömoderaterna prioriterar alltid ordning och reda i ekonomin samt låga skatter. En välskött ekonomi lägger grunden för goda villkor för entreprenörskap och företagande och därmed för framväxten av nya jobb. Bara då kan medborgarna vara trygga med att välfärden inte blir en tillfällig förmån utan en långvarig trygghet. Med en låg kommunalskatt får Lidingöborna en större frihet att själva prioritera sina liv och med mindre politisk inblandning.

Det demokratiska samhällsbygget vilar på idén om rättsstat, äganderätt och skydd av varje människas frihet. Friheten är vår grund och tillsammans med trygghet och rättvisa har den en särställning bland våra värderingar. Ansvar är en ofrånkomlig del av friheten eftersom friheten att fatta beslut också innebär att ta ansvar för konsekvenserna. I ett fritt samhälle har människor ansvar för sina liv och mer än så, för barn, arbete, bostad, fritid och mycket annat. Det offentliga måste tilltro människor kapaciteten och viljan att bära det ansvar som följer med friheten.

Vi vill låta Lidingö vara unikt.

Läs mer om vår politik

Utbildning

Läs om våra grundläggande värderingar där vi anser att föräldrar ska känna sig trygga med att lämna sina barn på förskolan…
Läs mer

Omsorg & Stöd

Den moderata utgångspunkten är en grundläggande tro på att människor vill, i så stor uträckning de kan och förmår, fatta egna beslut om hur de ska leva sina liv
Läs mer

Trygghet & Säkerhet

Lidingö ska vara en trygg plats att bo på, där kommunen ska förebygga våld, skadegörelse, inbrott och annat…
Läs mer

Ekonomi & Näringsliv

Politiken ska vara begränsad och lämna handlingsutrymme för såväl det civila samhället som det lokala näringslivet.
Läs mer

Trafik & Kommunikation

Lidingö ska vara en trygg plats att bo på, där kommunen ska förebygga våld, skadegörelse, inbrott och annat…
Läs mer

Integration

Läs om våra grundläggande värderingar där vi anser att föräldrar ska känna sig trygga med att lämna sina barn på förskolan…
Läs mer

Byggnation

Politiken ska vara begränsad och lämna handlingsutrymme för såväl det civila samhället som det lokala näringslivet.
Läs mer

Kultur, fritid & miljö

Den moderata utgångspunkten är en grundläggande tro på att människor vill, i så stor uträckning de kan och förmår, fatta egna beslut om hur de ska leva sina liv
Läs mer

Vill du engagera dig?

Bli medlem i moderaterna! Vi behöver ditt stöd och engagemang så vi kan bli ännu starkare här på Lidingö.
Kontakta oss gärna och berätta mer om vem du är, vad du vill. Har du kanske något specialintresse, något du brinner för, något extra att bidra med?