"Föräldrar ska känna sig trygga med att lämna sina barn på förskolan"

Moderaterna vill därför

 • Utveckla Hersby gymnasium så att skolan kan ta emot ett ökat antal elever.
 • Utveckla Ungt Företagande i den kommunala skolan till att omfatta även grundskolan och elever på gymnasiets Introduktionsprogram
 • Säkerställa att SFI (svenska för invandrare) och Komvux ställer höga krav på eleverna avseende kunskap, resultat och närvaro.
 • Minska lärarnas administrativa sysslor och öka antalet lärarledda timmar för att höja kunskapsnivån.
  • Införa en kvalitetssäkring för de kommunala skolorna som omfattar en tidig identifiering av barn i behov av särskilt stöd (särskilt begåvade barn och barn som riskerar att halka efter rent kunskapsmässigt) samt insatser och uppföljning som baseras på evidens.
  • Ökat fokus på matematik, naturvetenskapliga ämnen och språk.
  • Ett digitalt kompetenslyft där även programmering ska förstärkas och tydliggöras i undervisningen.
 • Ta fram förslag på delfinansiering så att skolans personal kan fortbilda sig och fler pedagoger bli behöriga.
 • Fortsätta satsningen på konkurrenskraftiga lärarlöner.
 • Att fritidshem och fritidsklubbar ska uppmuntras att samarbeta med föreningslivet.
 • Att stöd och hjälp för att stärka elevernas psykiska hälsa ska sättas in tidigt. Projektet ökad skolnärvaro ska fortsätta.
 • Öka samarbetet inom stadens förvaltningar och med föräldrar i insatser avseende ANDT (alkohol, narkotika, doping och tobak)

CARL OSTRING

Ansvarig Utbildning

Utbildning

Läs om våra grundläggande värderingar där vi anser att föräldrar ska känna sig trygga med att lämna sina barn på förskolan…
Läs mer

Omsorg & Stöd

Den moderata utgångspunkten är en grundläggande tro på att människor vill, i så stor uträckning de kan och förmår, fatta egna beslut om hur de ska leva sina liv
Läs mer

Trygghet & Säkerhet

Lidingö ska vara en trygg plats att bo på, där kommunen ska förebygga våld, skadegörelse, inbrott och annat…
Läs mer

Ekonomi & Näringsliv

Politiken ska vara begränsad och lämna handlingsutrymme för såväl det civila samhället som det lokala näringslivet.
Läs mer

Trafik & Kommunikation

Lidingö ska vara en trygg plats att bo på, där kommunen ska förebygga våld, skadegörelse, inbrott och annat…
Läs mer

Integration

Läs om våra grundläggande värderingar där vi anser att föräldrar ska känna sig trygga med att lämna sina barn på förskolan…
Läs mer

Byggnation

Politiken ska vara begränsad och lämna handlingsutrymme för såväl det civila samhället som det lokala näringslivet.
Läs mer

Kultur, fritid & miljö

Den moderata utgångspunkten är en grundläggande tro på att människor vill, i så stor uträckning de kan och förmår, fatta egna beslut om hur de ska leva sina liv
Läs mer

Vill du engagera dig?

Bli medlem i moderaterna! Vi behöver ditt stöd och engagemang så vi kan bli ännu starkare här på Lidingö.
Kontakta oss gärna och berätta mer om vem du är, vad du vill. Har du kanske något specialintresse, något du brinner för, något extra att bidra med?