Varmt välkommen att kontakta oss!

Vi på Lidingömoderaterna jobbar hela tiden för att göra vår ö till en ännu bättre kommun att leva och verka i. Vi är många men vi vill såklart bli fler. Ju fler vi är, desto mer kan vi påverka.

Vill du veta mer om vår politik? Har du några frågor? Vill du komma med i vårt gäng?

Kontakta mig gärna!

Anna-Carin Pehrson
Ordförande Lidingömoderaterna

Läs mer om vår politik

Utbildning

Läs om våra grundläggande värderingar där vi anser att föräldrar ska känna sig trygga med att lämna sina barn på förskolan…
Läs mer

Omsorg & Stöd

Den moderata utgångspunkten är en grundläggande tro på att människor vill, i så stor uträckning de kan och förmår, fatta egna beslut om hur de ska leva sina liv
Läs mer

Trygghet & Säkerhet

Lidingö ska vara en trygg plats att bo på, där kommunen ska förebygga våld, skadegörelse, inbrott och annat…
Läs mer

Ekonomi & Näringsliv

Politiken ska vara begränsad och lämna handlingsutrymme för såväl det civila samhället som det lokala näringslivet.
Läs mer

Trafik & Kommunikation

Lidingö ska vara en trygg plats att bo på, där kommunen ska förebygga våld, skadegörelse, inbrott och annat…
Läs mer

Integration

Läs om våra grundläggande värderingar där vi anser att föräldrar ska känna sig trygga med att lämna sina barn på förskolan…
Läs mer

Byggnation

Politiken ska vara begränsad och lämna handlingsutrymme för såväl det civila samhället som det lokala näringslivet.
Läs mer

Kultur, fritid & miljö

Den moderata utgångspunkten är en grundläggande tro på att människor vill, i så stor uträckning de kan och förmår, fatta egna beslut om hur de ska leva sina liv
Läs mer

Vill du engagera dig?

Bli medlem i moderaterna! Vi behöver ditt stöd och engagemang så vi kan bli ännu starkare här på Lidingö.
Kontakta oss gärna och berätta mer om vem du är, vad du vill. Har du kanske något specialintresse, något du brinner för, något extra att bidra med?